Mind Map

” ผู้ได้รับอนุญาตฝึกอบรมมายแมปจาก THINK BUZAN LICENSED INSTRUCTOR “

 

Ajarn SAM

Savarat Srimanothip Chawla

Mind Map คืออะไร?

มายด์แม็ป คือ เทคนิคการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพที่สุด ช่วยในการจดและสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสรุปรายละเอียดได้ในกระดาษแผ่นเดียว ทั้งยังช่วยให้เราจำได้ง่ายและมากกว่าวิธีการจดบันทึกเป็นบรรทัด มายด์แม็ป เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การเรียนและการทำงาน

What is a Mind Map ?

A Mind Map is a graphical way to represent ideas and concept. It is a visual thinking tool that helps structuring information, helping you to better analyze, comprehend, synthesize, recall and generate. Just as in every great ideas, Its power lies in its simplicity. In a Mind Map the information is structured in a way that resembles much more closely how your brain actually works.

ใครคิด Mind Map ?

มายด์แม็ปเกิดจากความอยากรู้อยากเห็น จากความสงสัยของ โทนี บูซาน (Tony Buzan) ชาวอังกฤษ เมื่อเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เขาเกิดความสงสัยว่า จะทำอย่างไรที่จะจำได้มากขึ้น ในแต่ละปีที่เราเรียนรู้ เรามีเรื่องที่จะต้องจำมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่เคยมีใครบอกวิธีที่จะจำได้มากขึ้น หรือเรียกสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้ในสมองออกมาให้ทันใช้ ในโรงเรียนมีแต่เรื่องที่ต้องจำ มีแต่เรื่องที่ห้ามลืม แต่ไม่มีใครสอนวิธีจำเราเลย วันหนึ่ง เขาตรงไปห้องสมุด แล้วถามบรรณารักษ์ว่า “มีหนังสือเกี่ยวกับ วิธีการใช้สมอง บ้างไหมครับ”คำตอบที่เขาได้รับ คือ “ไม่มี” โทนีพูดกับตัวเองด้วยความประหลาดใจว่า “มันจะเป็นไปได้อย่างไร ที่เราใช้สมองในทุกๆเรื่อง ใช้ทำทุกอย่าง แต่ไม่มีหนังสือบอกวิธีการใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพเลย?” หลังจากนั้น เขาจึงเริ่มค้นคว้า ศึกษาทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำ การรับรู้จิตวิทยา ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่า สมองเมื่อทำงานไปพร้อมกันทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างกลมกลืน จะมีประสิทธิภาพมาก และในที่สุด ในปี 1971 โทนีได้คิดค้นวิธีการจดบันทึกแบบมายด์แม็ป ขึ้นมา

” I trained myself very cleverly to become stupid, and was very successful. “

Tony Buzan

สมองชอบอะไร รู้ไหม?

มายด์แม็ป เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีการทำงานใกล้เคียงกับสมองเรา พฤติกรรมบางอย่างของสมอง สัมพันธ์กับรูปแบบของมายด์แม็ป

มายด์แม็ป มีส่วนประกอบที่ช่วยให้สมองจำได้ คือ

 1. สมองชอบภาพมากกว่าคำ มากกว่าประโยค ภาพเป็นตัวกระตุ้นสมองซีกขวาและจินตนาการ ดังนั้น หากเป็นไปได้เวลาเขียนมายด์แม็ป วาดเป็นภาพได้ก็จะดี และพยายามอย่าเขียนเป็นประโยค ให้พยายามหาคำสำคัญๆ ซึ่งจะช่วยให้สมองจำได้มากกว่าและง่ายกว่า
 2. สมองชอบสีมากกว่าขาวดำ ดังนั้นคุณจะเห็นมายด์แม็ปมีสี โดยแต่ละกิ่งหลักๆจะใช้สีต่างกัน ซึ่งเป็นการช่วยให้สมองจำได้ง่ายกว่า เป็นการแยกกลุ่ม แยกหัวข้อ สมองก็จะไม่สับสน
 3. มายด์แม็ปช่วยให้เห็นภาพรวม ซึ่งสมองชอบมาก มองมายด์แม็ปแล้วเข้าใจได้ว่า มีเรื่องสำคัญๆกี่เรื่อง แตกย่อย มีความเชื่อมโยงอย่างไรบ้าง
 4. คำซ้ำและลูกศรในมายด์แม็ป การเชื่อมโยงกันของข้อมูลต่างๆ ช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น คุณจะเห็นลูกศรลากจากคำนั้นไปคำนี้ในมายด์แม็ป เพื่อให้เห็นว่ามันเชื่อมโยงกัน คำซ้ำและลูกศรในมายด์แม็ป ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงและจดจำข้อมูลได้ง่ายและมากขึ้น

หลักสูตร การประยุกต์ใช้มายด์แม็ป (Mind Map)

เน้นการประยุกต์ใช้งานจริง ทั้งในทางธุรกิจ และใช้ชีวิตประจำวัน โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียน สามารถคิดเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขมากขึ้น ในเวิร์คช็อปสัมมนา จะใช้มายด์แม็ป ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกที่ใช้ภาพ สี เส้น และสัญลักษณ์มาใช้แทนการจดบันทึกแบบธรรมดาๆที่น่าเบื่อ มายด์แม็ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงศักยภาพของการทำงานของสมองออกมาใช้อย่างเต็มที่ ช่วยพัฒนาความคิด จัดระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพิ่มการจดจำ กระตุ้นจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างถูกวิธี ช่วยให้ผลงานมีประสิทธิภาพสูง งานสำเร็จมากขึ้น และเร็วขึ้น และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน

ท่านจะได้เรียนรู้

 • วิธีการเขียนที่ถูกต้องตามหลักการมายด์แม็ป ตามลิขสิทธ์ ของ คุณ Tony Buzan, Think Buzan ของอังกฤษ
 • เรียนรู้วิธีการนำมายด์แม็ปไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งทางธุรกิจ การเรียน และการใช้ชีวิต
 • สอนโดย วิทยากรที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาต Think Buzan Licensed Instructor
 • รับประกัน เวิร์คช็อป 1 วัน สามารถวาดและเขียนมายด์แม็ปได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ต่อเองได้

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการระดับฝ่าย
 • หัวหน้าสายงาน และพนักงานทั่วไป
 • ครู อาจารย์
 • นักเรียน นักศึกษา

Benefits and Uses

We use Mind Map for

 • Note taking
 • Brainstorming
 • Planning
 • Problem solving
 • Studying and memorizing
 • Presenting
 • Etc.

GALLERY

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Scroll to top

Pin It on Pinterest