8 ทักษะ ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่วัดผลได้หลายวิธี ไม่ว่าจะวัดจากขนาดความสุข รายได้ ความสำเร็จจากชีวิตส่วนตัว หรือความสำเร็จในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตาม คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ว่าเป้าหมายจะแตกต่างกันเพียงใด ทุกคนกลับมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันอยู่ส่วนหนึ่ง เป็นสิ่งที่สามารถช่วยนำพาพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดในแต่ละสายอาชีพ แล้วคุณสมบัติที่ว่านั้น มีอะไรบ้าง?
1.เป็นผู้ฟังที่เยี่ยม ผู้นำที่ดีไม่ใช้การสนทนาเป็นโอกาสในการยกยอตัวเอง แต่จะเรียนรู้จากคู่สนทนาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเงียบฟังจึงเป็นการเปิดคลังความรู้ครั้งใหญ่เลยหละคะ
2.Proactive หรือ ทำงานเชิงรุก หมายถึง การทำงานของคนที่ชอบคิด ชอบวางแผน จัดการและเตรียมการทุกอย่าง พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
3.มนุษย์สัมพันธ์ดี หากต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานและองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ขับเคลื่อนานไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนทำงานทั้งหมดให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาและให้ความวำคัญเป็นลำดับต้นๆ
4.มี Empathy การเอาทัศนคติของคนอื่นมาใส่ใจเรา ซึ่งทัศนคติของคนอื่นตัวนี้เราเองอาจไม่เห็นด้วย หรืออาจไม่เข้าใจเลยก็ตาม จุดประสงค์ของ Empathy คือ การเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ผ่านความรู้สึก ระหว่างคนสองคน นั่นเอง
5.มีความริงใจควรมีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ดีขึ้นในการทำงานต่อเพื่อนร่วมงานของคุณ โดยควรมีความมุ่งหวังที่จะให้การทำงานประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนดไว้ขึ้นร่วมกัน
6.กล้าเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดผู้นำที่เก่งในธุรกิจ จะบริการลูกค้ามากกว่าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเรามักจะเห็คนประสบความสำเร็จที่ออกนอกกรอบอยู่บ่อยครั้ง โดยไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ
7.มุ่งเน้นการลงมือทำ ผู้นำที่ดีจะมุ่งความสนใจและพลังงานทั้งหมดสู่โครงการที่ทำในเวลานั้น เพราะความมุ่งมั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ
8.ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง มากกว่าความผิดพลาดของคนอื่นเพราะนั่นเป็นประสบการณ์ตรงที่คงสอนกันได้ยาก

8 ทักษะ ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
Scroll to top

Pin It on Pinterest