มันไม่เกี่ยวกับว่า เรามีมากขนาดไหน แต่เกี่ยวกับว่าเราสนุกกับมันเท่าไหร่ นั้นแหละที่สร้างความสุข

มันไม่เกี่ยวกับว่า เรามีมากขนาดไหน แต่เกี่ยวกับว่าเราสนุกกับมันเท่าไหร่ นั้นแหละที่สร้างความสุข

มันไม่เกี่ยวกับว่า เรามีมากขนาดไหน แต่เกี่ยวกับว่าเราสนุกกับมันเท่าไหร่ นั้นแหละที่สร้างความสุข
Scroll to top

Pin It on Pinterest