ถ้าเราเข้มแข็ง ความเข้มแข็งจะบอกถึงตัวมันเอง ถ้าเราอ่อนแอ คำพูดมากมายก็ช่วยอะไรไม่ได้

ถ้าเราเข้มแข็ง ความเข้มแข็งจะบอกถึงตัวมันเอง ถ้าเราอ่อนแอ คำพูดมากมายก็ช่วยอะไรไม่ได้

ถ้าเราเข้มแข็ง ความเข้มแข็งจะบอกถึงตัวมันเอง ถ้าเราอ่อนแอ คำพูดมากมายก็ช่วยอะไรไม่ได้
Scroll to top

Pin It on Pinterest