ถ้าอยากใช้ชีวิต ที่มีความหมาย อย่าเริ่มต้นในตอนที่ทำได้แล้ว แต่ให้เริ่มตอนนี้เลย แล้วต่อไปจะได้เป็นคนเก่ง

ถ้าอยากใช้ชีวิต ที่มีความหมาย อย่าเริ่มต้นในตอนที่ทำได้แล้ว แต่ให้เริ่มตอนนี้เลย แล้วต่อไปจะได้เป็นคนเก่ง

ถ้าอยากใช้ชีวิต ที่มีความหมาย อย่าเริ่มต้นในตอนที่ทำได้แล้ว แต่ให้เริ่มตอนนี้เลย แล้วต่อไปจะได้เป็นคนเก่ง
Scroll to top

Pin It on Pinterest