ตัวอย่าง MindMap ของน้องๆ

ภาพตัวอย่าง MindMap ของน้องๆ ที่มีได้แบ่งกลุ่มเพื่อน ออกเป็นกลุ่มๆ ต่างที่มาจากที่ต่างๆ เช่น เพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนที่บ้าน และเพื่อนที่รู้จักจากการเล่น Social network … การจัดหมวดหมู่แบบนี้ ทำให้เราเข้าใจน้องเจ้าของ Mind Map ชิ้นนี้อย่างหนึ่งว่า เขาคงจะเป็นคนที่น่ารักและจิตใจดีแน่นอนค่ะ เพราะจากภาพ เพื่อนเยอะจริงๆ


เห็นไหมคะว่า MindMap ใช้ง่าย ทำให้เข้าใจลึกซึ้ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้มีความคิดเป็นระบบ ส่งผลต่อการจดจำมองเห็นภาพรวมได้ง่ายดาย และทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง MindMap ของน้องๆ
Scroll to top

Pin It on Pinterest