ความรู้ จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ไม่เช่นนั้นความรู้จะหายไป

ความรู้ จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ไม่เช่นนั้นความรู้จะหายไป

ความรู้ จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ไม่เช่นนั้นความรู้จะหายไป
Scroll to top

Pin It on Pinterest